We brew only Junmai Ginjo and Junmai Daiginjo

 


Sato no Homare
Junmai Ginjo-shu   Unfiltered    Pasteurized
1.8L
720ml
300ml
180ml Cup

 

 Sato no Homare
Junmai Ginjo-shu   Unfiltered    Unpasteurized
1.8L
720ml
300ml
180ml Cup
 

 

 Kazan
Junmai Ginjo-shu  Unfiltered  Pasteurized
1.8L
720ml
300ml
 

 Kazan
Junmai Ginjo-shu  Unfiltered  Unpasteurized
1.8L
720ml
300ml
 

 


Hana-awase
Junmai Ginjo-shu   Unfiltered    Unpasteurized
1.8L
720ml
300ml
 

 

 
Sato no Homare
Junmai Ginjo-shu (Kuro-gin)  
Unfiltered    Unpasteurized
1.8L
720ml
300ml
 

 

 

Yusura
Junmai Ginjo-shu   
Unfiltered    Unpasteurized
1.8L
720ml
300ml

 

 Sato no Homare
Kimoto Junmai Ginjo-shu       
Unfiltered      Unpasteurized
1.8L
720ml
 

 Junmai Daiginjo-shu Sato no Homare
Unfiltered   Unpasteurized
1.8L
720ml
 

 

 

Yamawatari
Junmai Daiginjo-shu  Unfiltered    Unpasteurized
1.8L
720ml

 

 


Kakunko
Junmai Daiginjo-shu   Unfiltered    Unpasteurized
1.8L
720ml
 

 

 


Sansensouki
Junmai Daiginjo-shu    Unfiltered    Unpasteurized
Brewed with rice from 2000 years ago
720ml  
 

 


Shouju-sennensui
Junmai Daiginjo-shu   Unfiltered   Unpasteurized
Laid down in 1973 in its unpasteurized state; making it 27 years old this year
720ml